Bảo mật

Thực ra cái này là yêu cầu của WordPress và Yêu cầu của web hoạt động đúng pháp luật Việt Nam. Mình không đưa ra các chính sách bảo mật này mà copy lượm nhặt, anh em xem tạm.

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

  • Mọi nội dung Bình luận và tham khảo đều tuân thủ pháp luật hiện hành tại Việt Nam
  • Các thông tin bạn điền tại website được bảo vệ bởi Quy định sử dụng thông tin
  • Chúng tôi có toàn quyền lọc và đánh giá, sửa chữa các Bình luận tại web này
  • Nếu bạn viết bình luận: tên, email trong cookie sẽ được lưu giữ trong một năm.
  • Nếu bạn tải hình ảnh nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm
  • Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi truy cập trang web đó (Nội dung nhúng ngoài như Youtube, Facebook, Vimeo, Twitter,…)
  • Cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ 3 – Thật đấy!

Nói chung nó là quy định, làm theo đúng thôi mà, các bạn cứ dùng vô tư đi 🙂