Cách loại bỏ Malware shell WordPress mới nhất

Rất nhiều web Wordpress tại Việt Nam cũng như trên thế giới dính Malware nguy hiểm, chiếm quyền điều khiển Adminstrator của website. Đâu các cách khắc phục tốt nhất?